Større produksjon gir større utslepp

I samband med opprustinga av B-hallen, søkjer Hydro Husnes om utvida utsleppsløyve.