Det melder Hydro i ei pressemelding.

– Vi piloterer no denne innovative løysinga ved Hydro Høyanger. Etter at vi har verifisert løysinga i Høyanger, vil vi sikta mot å ta i bruk denne tilnærminga på tvers av dei norske aluminiumsverka våre – med ein førebels ambisjon om å auka den totale produksjonen vår av primæraluminium i Norge med 10 prosent gjennom forbrukarskrap, seier Ola Sæter, leiar for primærproduksjon i Hydro Aluminium.

– Dette vil gjera det mogleg for oss å tilby våre mest klimabevisste kundar eit nytt og endå betre alternativ i deira innsats for meir bærekraftige løysingar, seier Sæter.

Lavkarbon sirkulæraluminium

Sidan Hydro sin aluminiumproduksjon i Norge er basert på fornybar kraft, er det gjennomsnittlege CO2-fotavtrykket allereie berre 25 prosent av det globale gjennomsnittet og tilgjengeleg for kundar gjennom merkevaren "Hydro REDUXA" – sertifisert primæraluminium med lågt karbonfotavtrykk. Introduksjonen av forbrukarskrap i produksjonen av primæraluminium vil forbetra fotavtrykket ytterlegare.

– I Norge har vi kompetansen, ferdigheitene og den breie teknologiske forståinga som er nødvendig for å vera leiande innan den globale industrien vår, og for å driva fram utviklinga av sirkulære løysingar for den sirkulære økonomien og dermed kombinera lønsemd og bærekraft, seier Sæter.

Hydro produserer primæraluminium basert på fornybar kraft ved fem verk i Norge. Dette representerer ein årleg kapasitet på rundt 1,2 millionar tonn av Hydro sin globale primærproduksjon på litt over to millionar tonn per år. Frå selskapet sitt nettverk av resirkuleringsanlegg tilbyr Hydro allereie "Hydro CIRCAL", som inneheld minimum 75 prosent resirkulert forbrukarskrap.

Fakta:

Om Hydro CIRCAL: Hydro CIRCAL er ein produktserie laga av resirkulert forbrukarskrap. Gjennom å bruka resirkulert innhald, reduserer ein energibruken drastisk, samtidig som ein kan tilby produkt av høg kvalitet. Prosentandelen skrap vil variera avhengig av kundane sine spesifikasjonar, men Hydro kan alltid garantera eit karbonavtrykk under 2,3 kilo CO2 per kilo produsert aluminium.

Om Hydro REDUXA: Hydro REDUXA er Hydro sin produktserie med sertifisert lågkarbonaluminium. Den er laga med fornybar energi, som gir eit maksimalt karbonavtrykk på 4,0 kilo CO2 per kilo aluminium. Dette tilsvarar ein tredel av det globale gjennomsnittet. Resultatet er eit aluminiumprodukt med eitt av verdas lågaste karbonavtrykk til no.