I fjor brukte kommunen 18 millionar på vikarar frå vikarbyrå. Ønsket er fleire i faste stillingar

I Kvinnherad kommune er det mangel på kvalifisert arbeidskraft i helsesektoren.