I Kvinnherad er det truleg nærare 100 veteranar. No får dei eigen plan

– Ivaretaking av personell frå internasjonale operasjonar er eit samfunnsansvar for alle sektorar.