I vår tok kommunen eit skikkeleg skippertak på byggesaksavdelinga – dette er erfaringa

Over vel sju veker i mai og juni arbeidde fire til ti saksbehandlarar overtid tysdagar og torsdagar, til saman 268 timar loggførte overtidstimar. Torsdag presenterte seksjonsleiar Anbjørn Høivik resultata frå skippertaket.