Idrettslagsleiarar om storgåva frå Hydro Husnes: – Svært takksame

Hydro Husnes sine pengegåver blir svært godt mottekne av idretten.