Ikkje mange har halde det gåande like lenge som Jørgen (57) frå Kaldestad. No er det slutt

Jørgen Belt legg fotballskoa på hylla i ein alder av 57(!).