Ikkje noko raskare festivalsvar frå regjeringa

Av

Kulturministeren erkjenner at det ser mørkt ut for norske festivalar denne sommaren, men har likevel ikkje tenkt å ta ei avgjerd no, slik arrangørane ber om.