Inga løysing i frontfaget fredag morgon

Av

Fredag morgon var det framleis inga semje i frontfagsoppgjeret. 28.000 industriarbeidarar ventar på varsel om dei skal gå ut i streik eller ei.