Inga oppmjuking av seteregel for kulturlivet

Av

Helseministeren seier nei til å lempe på regelverket som seier at kulturarrangement utan fastmonterte sete maks kan ha 50 tilskodarar.