– Ingen flyttar frå byen for å bu i ei trong leilegheit utan utsikt

Unge etablerarar meiner det er ei ulempe for Rosendal at det er så vanskeleg å få tak i eigna bustad her.