Ingen hadde barnehagen som førsteval denne våren – no blir den lagt ned

Ifølgje vedtektene til kommunen skal ikkje barnehagar med færre enn tre barn haldast i drift. Derfor blir Hauge barnehage i Høylandsbygd lagt ned frå hausten av.