Ingen veit kven som har fjerna delar av «landemerket» i Herøysund

Dei store granene ved fylkesvegen i Herøysundet står for fall. I alle fall nokre av dei. Kvinnheringen prøvde å finna ut kven som står bak.