Forbodet gjeld inntil vidare, skriv Kvinnherad brann og redning, og årsaka er faren for gras- og lyngbrann.

Samtidig er det redusert kapasitet med tanke på eksterne ressursar som til dømes skogbrannhelikopter, på grunn av den pågåande aksjonen mot skogbrannen på Sotra.

Vedtaket er heimla etter forskrift om brannførebygging §3.