– Innpakninga med lovnad om «fridom for den enkelte», er like skjør som silkepapir rundt eit tornekratt

Vibeke Fredheim (Ap) har levert ein interpellasjon til kommunestyret der ho ber kommunen seia nei til ei ordning med fritt brukarval.