Den siste månaden har både fast tilsette og frilansarar for Kvinnheringen laga ei serie saker som har vore litt a-typiske for oss. Veldig mykje har handla om kreft. Vi har møtt tøffe menneske som kjempar ein kamp vi ikkje klarer å førestilla oss uansett kor mykje vi pratar med dei som er ramma.

Derfor fekk vi i Kvinnheringen lyst til å starta ein eigen innsamlingsaksjon for Kreftforeningen, for å visa støtte til kreftsaka og det viktige arbeidet som blir gjort for dei som er ramma av kreft. Vil du gi eit bidrag er det berre å trykkja her.