Ingen veit kva som skjuler seg bak denne døra i kjellaren på Malmanger Prestegard

Prestebustaden husar eit aldri så lite mysterium.