Ivrige etter å læra, men har mista tilbod: – Går i feil retning

Elevrådet ved Vaksenopplæringa er skuffa over at både tilbod og timetal har blitt reduserte i 2020, og meiner dette mellom anna vil bidra til at folk kjem seinare i jobb enn dei sjølve ønskjer.