Jobbar for industriklynge: – Me er avhengig av å rekruttera

Hardanger Industri tek no initiativ til å etablere ei Arena industriklynge i regionen.