– Ho er ei godhjarta dame som har hjelpt, hjelper og kjem til å hjelpa mange

Av

Kari Ersland brukar tida si på å gi andre eit betre liv.