Kan fella 1.698 hjortar i 2020-jakta

Talet på fellingsløyve for hjort gjer eit nytt hopp og er det høgaste nokon gong.