Kinoen blødde pengar i 2020: – Planlegg for fullt trykk frå hausten

2020 med alt det innebar medførte kraftig nedgang i besøkande og inntekter for den lokale kinoen.