Kjærleiken lokka Anita (34) til Kvinnherad: – Der eg har budd tidlegare var ferjer nesten litt eksotisk

For Anita Kvamme var ein kjekk rosendeling den avgjerande faktoren for at ho valde å busetja seg i Kvinnherad.