Klar beskjed frå regjeringa: – Ikkje bygg på dyrka mark

Regjeringa viser til FN når dei no bed norske kommunar syta for å bevara dyrka mark.