1. Held den politiske koalisjonen av Sp, Ap og SF saman?

2. Vert det bygge-/anleggsstart på trinn to av Aksen (gamle-Aksen)?

3. Startar byggearbeidet på Kvinnherad Arena opp? (Den nye fleirbrukshallen på Husnes).

4. Held Sissel Kyrkjebø konsert i Rosendal?

5. Vil alle omnane i Hydro Husnes sin B-hall bli starta opp?

6. Vil medlemane i Fjelberg Kraftlag få utbetalt heile eller delar av verdiane i selskapet?

7. Blir det sommarrevy på Husnes?

8. Rykker Trio sitt a-lag i fotball opp igjen til 4. divisjon?

9. Klarer Halsnøy sitt a-lag å sikra seg ein plass i 5. divisjon?

10. Vert det sett i verk trafikksikringstiltak på Kaldestadvegen?

11. Kva med Herøysund, vil arbeidet med gang-/sykkelveg bli begynt på?

12. Vedtar politikarane å byggja produksjonskjøken på institusjonane?

13. Blir det gjort vedtak om skulesamanslåingar?

14. Blir ein ny kvinnhering tildelt Kongens Fortenestemedalje?

15. Løyver Trond Mohn ytterlegare midlar til idrettsanlegg i Rosendal?

16. Blir ny Fureberg bru opna i løpet av året?

17. Får Ole Gunnar Solskjær sparken som Manchester United-manager?

18. Får Festidalen publikumsrekord?

19. Blir det nedlegging, eventuelt vedtak om nedlegging, av brannstasjonar?

20. Har Opsangervatnet skeiseis på julaftan?


Send svara dine på e-post til:
trude@kvinnheringen.no

eller som brev til:

Kvinnheringen
Lonavegen 59
5460 Husnes

Svarfristen er sett til fredag 10. januar 2020.