Klart nei til meir eigedomsskatt – ordføraren utelukkar ikkje slankare kommuneadministrasjon

Fleirtalskoalisjonen seier nei til meir eigedomsskatt slik kommunedirektøren føreslår. Samtidig ønsker dei å kutta i byråkratiet.