Klassekameratane Alf Jarle og Helge er snikkarar i Herrens vingard. No er dei straks ferdige med ein stor jobb

Denne veka er to av kyrkja sine eigne folk i ferd med å bli ferdige med nytt tak på Valen kyrkje.