Kommunane får milliardar i krisehjelp

Av

Eit fleirtal av partia på Stortinget skal vere klare til å gi norske kommunar fleire milliardar kroner ekstra til å betale koronautgiftene sine.