Kommunane kan få større makt i byggjesaker

Av

Kommunane kan få meir makt over lokale byggjesaker, og staten og fylkesmennene kan få færre moglegheiter til å overprøve dei.