Kommuneadministrasjonen ønskjer å søkja Helsedirektoratet om tilskot til metoden «Rask psykisk helsehjelp»