Kommunelegar etterlyser presis koronainformasjon frå helseministeren

Av

Kommunelegar landet rundt meiner manglande informasjon frå sentrale helsestyresmakter gjer kommunane sitt arbeid med lokalt smittevern og beredskap vanskelegare.