Kommunen fekk berre éin søkjar til psykolog-stilling