«Kommunen har leigd inn ekspertar, som sikkert er skikkeleg dyre, for at dei skal «tippa» kva hus som er tekne av flaum i ymse elvar om tusen år»

Av