Kommunen konkluderte i saka om firemannsbustaden i Porsvik torsdag kveld

Går i forhandling med eigaren av den rasutsette firemannsbustaden om kjøp, og deler utgiftene med fylkeskommunen.