– Kommunen må bidra til å finna ei løysing

I eit formannskapsmøte i haust spurde Ove Lemicka (Frp) om ikkje kommunen kunne løysa ut den rastruga firemannsbustaden i Porsvik. Lemicka held fast ved at kommunen å få til ei løysing på saka.