Kommunen og idrettsrådet om organisert trening: – Opp til kvart enkelt idrettslag

Helsedirektoratet har sidestilt eigentrening og organisert trening, men har samstundes kome med klare tilrådingar til korleis idrett bør bli gjennomført. Nokre lokale lag er allereie i gang med organisert trening igjen.