Kommunen seier gjerdet er ulovleg – grunneigar er ueinig