Kommuneoverlege Opland: – Smittevernråda gjeld framleis

Fleire slappar nok meir av ettersom koronasmitten har vore låg i Norge ei tid, men kommuneoverlege Glenn A. Opland strekar under at retningslinjene om smittevern, som éinmetersregelen, ikkje er oppheva.