Kommuneoverlegen: – Kan framleis invitera til barnebursdagar

Av

Regjeringa strammar inn koronatiltaka. Eitt av punkta var at ein ikkje bør ha meir enn fem gjester i private heimar, i tillegg til husstandsmedlemmene.