Kommuneoverlegen om besøksforbodet: – Dårlege odds om vi får smitte inn i institusjonane

Somme lurer på kvifor kommunen praktiserer besøksforbod i omsorgsbustadar knytt til institusjonar, når desse kan reknast som private bustadar. Kommuneoverlege Glenn André Opland seier at dette må til for å beskytta dei mest sårbare blant oss for smitte.