– Samferdsle ut av kommunen har stått stille dei siste åtte åra

Gretha Rød hadde stilt spørsmål til ordføraren om han kunne sjekka korleis moglegheitene er for ei kortare snøggbåtrute til Bergen.