Kjempa på, men måtte gje tapt: – Dei det er synd på, er dei som ikkje har nokon

Jostein Saghaug (MDG) fekk ikkje dei andre partia med seg i si alternative innstilling, og måtte nøya seg med eit oversendingsforslag.