– Skal ikkje anna til enn at utbyggjarar med kapital får grunneigaren med seg

Politikk er politikk: Når alle seier nei til vindmøller, kranglar ein om kven sitt nei som tel mest.