Vedtok å tvinga Stord til samarbeid

Artikkelen er over 1 år gammel

Etter mykje om og men i ferjesambandssaka, vedtok eit (nesten) samrøystes kommunestyre å senda planarbeidet til fylkeskommunen.