Vedtok å tvinga Stord til samarbeid

Etter mykje om og men i ferjesambandssaka, vedtok eit (nesten) samrøystes kommunestyre å senda planarbeidet til fylkeskommunen.