«Eg synest det er uheldig korleis utviklinga har blitt når det gjeld å uttala seg i ein debatt på sosiale medium»

Av