Nominasjonsnemnda i Kvinnherad Høgre har offentleggjort den føreslegne lista til kommunevalet for 2019.

På førsteplassen ligg, ikkje overraskande, ordførar Peder Sjo Slettebø, etterfølgt av Leif Sverre Enes, Silvia Tofte og Signe Torild Skogseth, i den rekkefølgja.

Lengre nede på lista finn vi namn som Oddbjørn Kroka frå Uskedalen, Stig Rusten frå Valen, Synne Helleland frå Dimmelsvik og Vegard Bjørnevik frå Sæbøvik.

Liste til kommuneval 2019, Kvinnherad Høgre:

1. Peder Sjo Slettebø, Sæbøvik

2. Leif Sverre Enes, Ænes

3. Silvia Tofte, Sæbøvik

4. Signe Torild Skogseth, Husnes

5. Øyvind Lernes, Rosendal

6. Sølvi Ulvenes, Ølve

7. Knut Johannes Helvik, Rosendal

8. Oddbjørn Kroka, Uskedalen

9. Guttorm Røssland, Husnes

10. Marit Bakke, Dimmelsvik

11. Øyvind Utne, Rosendal

12. Erlingur Nielsson, Dimmelsvik

13. Stig Rusten, Valen

14. Stig Håvik, Ølve

15. Synne Seim Helleland, Dimmelsvik

16. Kari Bruntveit, Sunde

17. Vegard Bjørnevik, Sæbøvik

18. Alice Karin Kvandal, Herøysund

19. Knut Rune Fatland, Valen

20. Hanne Kristensen, Sæbøvik

21. Vegard Vårdal, Husnes

22. Liv Signe Ulvestadbakken, Rosendal

23. Frode Sønstabø, Husnes

24. Steinar Kroka, Uskedalen

25. Arne Olsen, Husnes

26. Rune Rangseter, Dimmelsvik

27. Richard Erlandsen, Sæbøvik

28. Leif Tore Nedrevåg, Seimsfoss

29. Joar Dale Landa, Sæbøvik

30. Nils Arne fosse, Fjellberg

31. Georg Røssland, Sunde

32. Audhild Hesjedal, Høylandsbygd

33. Espen Zimmer, Uskedalen

34. Eivind Tveit, Dimmelsvik

35. Andreas Tarberg, Uskedalen

36. Hilde Landa Eikeland, Dimmelsvik

37. Ann Helen Skogseth, Sunde

38. Herlaug Skjelnes, Seimsfoss

39. Einar Holsvik, Rosendal

40. Arne Presthus, Ølve

41. Jan B. Ingvaldsen, Husnes