MDG trur ikkje det er realistisk med mindre bilkøyring

Det er eit spørsmål politikarane synest å vera noko usamde i.