Kompensasjonsordninga for næringslivet blir utvida

Av

Regjeringa utvidar kompensasjonsordninga for næringslivet med to månader. Støttenivået blir på 80 prosent, det same som i januar og februar.