– Peder gjorde ein flott jobb som konferansier

Av