Kontrollutvalet skal sjå nærare på om kompetansen for palliativ omsorg er god nok ved aldersinstitusjonane

Vil sjå nærare på saka der dei pårørande fortalde om det dei opplevde som mangelfull smertelindring ved Husnestunet då Liv Pugh gjekk bort.